Föräldrakooperativ som förskoleform


Föräldrakooperativ som förskoleform


Trollgårdens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs i privat regi. Det innebär att
förskolan är en icke vinstdrivande ekonomisk förening. Alla inkomster går till verksamheten
och inga vinster tas ut. Vi prioriterar små barngrupper och hög personaltäthet.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär ansvar och engagemang, men det ger också
mycket tillbaka. Alla föräldrar med inskrivna barn på Trollgården är medlemmar i föreningen.
Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och blir mer delaktigt i ditt barns vardag.

Förskolans huvudman är styrelsen som består av föräldrar. Styrelsens sammansättning väljs
vid årsmötet som sker varje vår. Styrelsen har ekonomiskt och juridiskt ansvar och de har
även ett lag-reglerat arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar vilket gör det viktigt att alla
medlemmar värnar om personalens arbetsmiljö. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk
form där alla får vara med och tycka till utifrån de lagar och regler som gäller. Föreningen har
medlemsmöten ca 4 ggr per år och styrelsemöten varje månad.


Bidra i styrelsearbetet

För att få ett kooperativ att fungera väl är föräldrarna viktiga. Behoven av insatser varierar
över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under sina år på Trollgården kommer
att behövas i förskolans styrelse. Styrelsemöten hålls ungefär en gång varje månad. Arbetet i
styrelsen varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan.

Städning

Det är föräldrarna som ansvarar för städningen av förskolan enligt ett rullande schema.
Ungefär två gånger per termin ansvarar man för att städa golven på förskolan. Det kan också
hända att man har färre sådana städningar och istället har en av fyra storstädningar då det
fokuseras på att tvätta leksaker och annat material. De som har en av de tyngre
styrelseposterna är befriad från städningen.

Arbetsdagar

En gång per termin anordnas arbetsdag en lördag eller söndag mellan kl 9-13. Då samlas både
föräldrar, barn och personal och utför underhåll, reparationer och förbättringar i förskolans
miljö. Arbetsdagen är en dag i gemenskapens tecken även om det också utförs en hel del bra
saker. Grillen tas fram och vi grillar korv och fikar tillsammans.